Reverse Osmosis Su Arıtma Nedir Nerelerde Kullanılır?

  • Çok tuzlu deniz suyunu hafif tuzlu suyu içme suyuna dönüştürmek,
  • Endüstriyel işletmelerde çözünmüş tuzları geri kazanmak,
  • Sanayide ve içme suyunda istenen kalitede su elde etmek,
  • Buhar kazanlarında kazan taşı oluşumunu önlemek,
  • Sulardaki sertliği gidermek,
  • Çok kirli atık suları arıtmak,
  • Konsantre meyve suyu ve salça elde etmek,
  • Toksin maddeleri ve mikro organizmaları bertaraf etmek,
  • Kimyasal işletmelerde daha kaliteli su kullanmak.

Amacı ile geniş olarak kullanılmaktadır. Özellikle içme suyunda koku, tat, renk, çözünmüş maddeleri ve sertliği gidermek amacı ile ters ozmoz işlemi son yıllarda geniş bir şekilde kullanılmaktadır. Ters ozmos sistemleri laboratuar, kozmetik ve ilaç sanayi, akü üretimi, diyaliz merkezleri gibi birçok sektörde kullanılmaktadır. Son yıllarda daha kaliteli içme suyu üretiminde de kullanılmaktadır.

Son zamanlarda çok kirli atık su arıtımında ( bitkisel yağ sanayi, çöp depolama alanı sızıntı suyu ve tekstil atık suları gibi ) ve metal sanayinde bazı metallerin geri kazanılmasında ve konsantre olarak elde edilmesinde kullanılmaktadır.

Meyve ve salça sanayinde hammadde içinde bulunan suyu buharlaştırmak için yüksek oranda enerji sarf edilmektedir. Benzer şekilde çok kirli ama az atık su üreten tesislerden çıkan atık suları arıtmak içinde ters ozmos metodu dünyada geniş olarak uygulanmaktadır.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s